آموزش ثبت نام شخصیت حقوقی ایرانی در سامانه سجام

47,152
سامانه سجام، سامانه ثبت اطلاعات مشتریان می باشد. امکان ثبت نام یک شخصیت حقوقی در سامانه سجام با ورود اطلاعات و ثبت نام تمامی اعضای هیئت مدیره، صاحبان امضا و افراد صاحب سفارش صورت می پذیرد.
شرکت سمات 55 دنبال کننده
pixel