آموزش ثبت نام شخصیت حقوقی ایرانی در سامانه سجام

59,740
سامانه سجام، سامانه ثبت اطلاعات مشتریان می باشد. امکان ثبت نام یک شخصیت حقوقی در سامانه سجام با ورود اطلاعات و ثبت نام تمامی اعضای هیئت مدیره، صاحبان امضا و افراد صاحب سفارش صورت می پذیرد.
pixel