تاکتیک هراس افکنی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶

847
انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.4 هزار دنبال کننده