آموزش جنگو _ جلسه سوم

498

در این جلسه به آشنایی با مدل و تنظیمات دیتا بیس می پردازیم. مدرس دوره: جواد طاعتی ارتباط با مدرس: t.me/jvt_d شهر بجنورد