پرواز بوئینگ B737 هواپیمایی کاسپین در هوای بارانی شبیه ساز پرواز

1,390

این تصاویر فوق العاده از شبیه ساز پرواز XPLANE11 و سایر افزونه ها توسط Fsharaji ضبط شده اند . ۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ و ۰۹۱۴۰۱۹۶۰۹۰ جهت مشاوره و ثبت سفارش www.fsharaji.ir

pixel