تمثیلی از کمال گرایی

68

در این ویدئو، امیر احمدی (نویسنده و طراح دوره ی حرفه ای "کمال گرایی") تأثیر سه نوع گرایش ذهنی را در رشد توانمندی های انسان نشان می دهد. زمانی که تصمیم می گیریم کاری انجام دهیم، به یکی از این سه شکل، استانداردی را برای هدف خود، تعیین می کنیم: کم گرایی، کمال گرایی و کامل گرایی. تأثیر این سه نوع استاندارد گذاری بر عملکرد ما، مانند سه نوع وزنه در ورزش پرورش اندام است که در ویدئو، نمایان است. برای توضیحات بیشتر، لطفاً به آدرس: faenho.ir/kamal3 وارد شوید.