محاسبه میدان مغناطیسی سیملوله

585
فیزیکفا 680 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی نحوه محاسبه میدان مغناطیسی در محور مرکزی سیملوله توسط استاد مصطفی کبیری توضیح داده می شود. لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86/)
فیزیکفا 680 دنبال کننده
pixel