الرادود الحسینی و الشاعر ملا جهاد سلطانی _ اربابم یا حسین یا مولا

172

اربعین سنه 1440 القاری ملا توفیق الغانمی لقصیدتی اربابم یا حسین عند دخول موکب مدینه بوشهر الحبیبه عند بین الحرمین یا توفیق اکثر من های و الحمد لله