بالا گرفتن جنگ تجاری میان چین و آمریکا

165
منبع: BBC انگلیس، ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
زنده
پخش زنده چهارمین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
pixel