تلاش برای شکستن رکورد له کردن قوطی نوشابه بدون شکستن تخم مرغ

254

Can Pro Strongman Break Guinness World Record 1st Try?

فیتنس
فیتنس 1.5 هزار دنبال کننده