افشاگری و پرده برداری از ارتباط بنی صدر با سازمان مجاهدین خلق

522
مستند "سازمان" به بررسی بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق، تاسیس، روند تغییر ایدئولوژی و ورود به فاز مسلحانه در سال ۱۳۶۰، جزئیات عملیات مهندسی و ترور های دهه ۶۰ می پردازد. ارتباط ابوالحسن بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق، از دیگر مباحث مهمی است که در مستند سازمان مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد این مستند زیبا را در سایت سینمامارکت دانلود و تماشا کنید : https://www.cinemamarket.ir
pixel