بهترین مشاور انتخاباتی کشور | دکتر سید مازیار میر

272

جهت دریافت مشاوره با 09125281952 تماس بگیرید... در این فیلم دکتر مازیار میر به اختصار در مورد عوامل موفقیت کاندیدای انتخاباتی صحبت می کند. فراموش نکنید هیچ تک عاملی به تنهایی نمیتواند تضمین کند موفقیت شما را... به این دلیل که موفقیت به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر میخواهید موفق شوید بایستی در عوامل بسیار زیادی موفق عمل کنید. شک ندارم وقتی بتوانید روی جزئیاتی که میتواند شما را موفق کند متمرکز شوید، شانس و احتمال موفقیت شما به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. آنچه مهم است عزم و اراده و نظم و کاردانی شماست. از اهمیت تیم سازی نیز نباید غافل شوید... تیم شماست که میتواند شما را پیروز گرداند. شما باید تیمی تجهیز کنید به قدرت خودتان، بلکه از خودتان نیز قویتر... اگر تیم قدرتمندی را گرد هم آورید و آنها نیز به اندازه ی خودتان پویا و فعال باشند، میتوانید به پیروزی بیاندیشید...

pixel