کسب مقام قهرمانی دانش قلهک در بسکتبال منطقه سه تهران

223
تیم قدرتمند دانش قلهک با پشت سر گذاشتن حریف های قدرتمند خود برای دومین بار موفق به کسب مقام قهرمانی منطقه سه تهران شد . سال گذشته تیم دانش مقام نایب قهرمانی استان تهران را نیز کسب نمود
pixel