تنها فرد جهان که هم زمان میتواند پادشاه انگلستان و رئیس جمهور آمریکا باشد

65
دیدیش؟
دیدیش؟ 841 دنبال کننده