دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان

930
در دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان، در هر جلسه، نوجوانان شرکت کننده باید با استفاده از مطالب بیان شده در کلاس، در جلوی جمع صحبت نمایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان، به لینک زیر مراجعه فرمائید: http://ahmadfazeli.com/shop/
pixel