انتگرال معین و ناسره

478
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

قسمتی از فیلم تدریس مفهومی ریاضی عمومی 1 در خصوص انتگرال معین و ناسره که قسمت مشتق انتگرال در این بخش بطور کامل و عالی تدریس و پس از اون تعدادی از تست های سنوات اخیر فیزیک پزشکی بصورت مفهومی و دقیق تحلیل و بررسی شدن. برای تهیه پکیج تدریس مفهومی ریاضی عمومی 1 و 2 به سایت physicpezeshki.com مراجعه کنید.