رضایت بیمار دو ماه بعد از عمل بینی

111
دکتر نادر نظری متخصص و جراح گوش ، حلق و بینی- آدرس: کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، میدان مخابرات ساختمان پزشکان آتیه ، طبقه دوم 08337280054 آدرس سایت: http://dr-nadernazari.ir/
pixel