نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پیاده روی اربعین امسال

341
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: رفتن به پیاده‌روی اربعین فقط متوقف به صلاح‌دید ستاد کروناست.
pixel