ماهی قره برون: Acipenser persicus

313
ماهی قره برون (Acipenser persicus) یا تاسماهی ایرانی، یکی از پنج ماهی خاویاری بومی آب‌های ایران است. این ماهی بیشتر زندگی خود را در نواحی ساحلی و خورهای دریای خزر طی می‌کند و برای تخمریزی طبیعی باید وارد رودخانه‌ها شودکه متاسفانه بدلیل تخریب رودخانه‌ها، بقای نسل آن وابسته به تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه‌ماهی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Acipenser-persicus.html
pixel