شیعیان بحرین در انتظار امام زمان

448
در اعتکاف مسجد جمکران با کوثر از بحرین آشنا شدم، کوثر برای ما تعریف کرد که چطور آل خلیفه پدر او و 30 درصد از جمعیت شیعه بحرین را از کشور اخراج کردند و دایی او بخاطر درگیری لفظی با سعودی ها 5 سال است در بحرین زندانی است! و از فشارهای زیادی می گفت که شیعیان بحرین باید برای برپایی مجلس امام حسین (ع) در محرم متحمل شو ند ... و دعا می کرد برای فرج امام زمان ... خدایا دعای کوثر را مستجاب کن
جام جمکران 2.4 هزار دنبال کننده
pixel