مراسم عجیب ازدواج و طلاق قورباغه ها در هند!

258
در یک مراسم عجیب سنتی، گروهی محلی در هندوستان برای باریدن و سپس نباریدن باران مراسم ازدواج و طلاق قورباغه ها را برگزار کردند.
pixel