محرم در پارک فناوری پردیس

331

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش با حضور محققان، مدیران و کارمندان شاغل در پارک فناوری پردیس برگزار شد. 18-07-95