پیچیدن نسخه ژاپنی برای درمان آلودگی هوای تهران!

216

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از آغاز همکاری های ایران با دولت ژاپن در زمینه کاهش آلودگی هوای تهران خبر داد.

کلاکت
کلاکت 10.8 هزار دنبال کننده