ناستیا و آرتم : پرورش سگ

4,244
ناستیا می آموزد که چگونه یک توله سگ را پرورش دهد! نستیا و توله سگ پیش دکتر حیوانات رفتند. یک فیلم آموزشی که نحوه پرورش توله سگ را نشان می دهد. با کانال ویدئوگرام همراه باشید.
ویدئوگرام 15.9 هزار دنبال کننده
pixel