آبنمای ثابت و هارمونیک دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

840

این آبنمای زیبا که در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام قرار دارد شامل یک رینگ با 8 نازل پفکی است.