شهردار منطقه۹ از فعالیت های تهران هوشمند در این منطقه می گوید

6
تهران هوشمند
تهران هوشمند 9 دنبال‌ کننده

علی مفاخریان، شهردار منطقه۹ از فعالیت های تهران هوشمند در این منطقه می گوید.