ماجرای نخست وزیری علی امینی و حوادث سالهای 1330 تا 1342

378

مجموعه مستند "قصه های انقلاب 2" روایتی از حوادث و رویدادهای سیاسی تاریخی رژیم پهلوی در دوران پیش از انقلاب، وقایع گوناگون سال های 1330 تا 1342 اعم از ماجرای نخست وزیری علی امینی، اصلاحات ارضی، حمله به مدرسه فیضیه قم و... را به نمایش گذاشته و نقش روحانیت مبارز و مقابله حضرت امام(ره) در این اتفاقات را به خوبی بررسی می کند. http://cmmt.ir/5B0