پرواز بالگرد برای نجات زن ۸۰ ساله از ارتفاعات طارم سفلی در قزوین!

110
pixel