حضور دانش آموزان پایه نهم در آزمایشگاه علوم در مهرماه 98

1,030

این کلیپ که توسط دبیرستان دوره اول پسرانه-واحد یک مشهد در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.