آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته-تفاوت صندوق و تنخواه گردان

762
بعضا تصور براین است که صندوق همان تنخواه گردان است در حالی که حوزه فعالیت و اختیارات این دو کاملا متفاوت است در این کلیپ به تفاوت این دو پرداخته میشود
pixel