معرفی نرم افزار و سخت افزار واکی تاکی تحت شبکه WIS-PTT

166

معرفی محصول نرم افزاری و سخت افزاری WIS-PTT در زمینه ارتباطات برخط، گاهاً نیاز مشتری، در دسترس بودن کلیه پرسنل و ایجاد ارتباط صوتی_تصویری و اشتراک گذاری متن و فایل بین آنها می باشد. به گونه ای که اپراتور مرکز پیام بتواند به راحتی، با نفرات مجموعه خود در ارتباط باشد و حتی این افراد نیز بتوانند با یکدیگر ارتباطات خصوصی داشته باشند. اطلاعات بیشتر در لینک ذیل: http://www.wisnetworks.me/pub/PTT-over-WIFI.pdf