کاشته برتر دو ابر ستاره فوتبال دنیا، کریس رونالدو و لئو مسی.

1,254
کاشته برتر دو ابر ستاره فوتبال دنیا، کریس رونالدو و لئو مسی.
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel