قایقرانان رود ولگا / همنوازی پیانو و دف

718

دف: محمد مقیمی زاده / پیانو: کامران حیدری . آموزش دف توسط محمد مقیمی زاده در آموزشگاه و یا منزل شما (محدوده شهر تهران) شماره تماس: 09121492337 . در اینستاگرام دنبال کنید: mohamad_moghimizadeh

pixel