چند آهنگر قدیمی شهر آمل از شرایط سخت شغل خود می گویند

287

مستند "آه آهن" را در سینمامارکت تماشا کنید cmmt.ir/4UD