آموزش خواندن مقاومت با روش کد رنگی

496

آموزشگاه تعمیر موبایل بی‌ اذیت در این ویدیو شما با نحوه محاسبه مقدار مقاومت های پنج رنگ و چهار رنگ آشنا می شوید مدرس : مهندس مجتبی بی‌اذیّت WWW.BIAZIAT.COM

pixel