کباب فرانسوی-فقط توصیه میکنم ببینید واقعا زیباست

394

این انمیشن کوتاه اتفاقات عجیب و غریبی در یک رستوران در یک روز را بطور زیبایی به تصویر کشیده . کاراکترها یکی هوشیار ودیگری خواب آلود است در عین حالی که عینن قضیه چپه است.

simava
simava 20 دنبال کننده