دستگاه هواده ونچوری

101
این دستگاه با هوادهی در لایه هایی مختلف آب و تمام ارتفاع استخر دستگاهی خاص در هوادهی استخر پرورش آبزیان میباشد و با تولید حباب های ریز اختلاط زیادی بین هوا و آب ایجاد میکند و مواد معدنی درون استخر را به حرکت در می آورد و گازهای سمی را از آب استخر خارج می کند. این قابلیت وجود دارد با افزایش قدرت دستگاه تعداد خروجی ها را افزایش داد و ارتفاع بیشتری از استخر را تحت چوشش قرار داد. آبزی کالا عرضه کننده تخصصی تجهیزات آبزی پروری 09173695321 Abzykala . com
pixel