اصطلاح جالب در زبان انگليسي

163
اصطلاحی که حتما می توانید در امتحان IELTS از آن استفاده کنید Apple doesn't fall far from the tree این‌اصطلاح‌زمانی استفاده می شود که می‌خواهید این مفهوم را بیان کنید که شما در موضوعی شبیه والدین تان هستید.
pixel