حضور موفق ایران در نمایشگاه صنایع هوایی روسیه (مکس2019)

111
نمایشگاه بین المللی هوایی روسیه «ماکس ۲۰۱۹»با حضورروسای جمهور روسیه وترکیه ومسئولان عالی رتبه دفاعی کشورهای شرکت کننده، در مسکو برگزار شد. درغرفه جمهوری اسلامی ایران نیزشرکتهای دانش بنیان وسازمان صنایع هوایی، تازه ترین دستاوردهای متخصصان ایرانی درزمینه صنعت هوافضاراعرضه کردند. در مراسم گشایش غرفه ایران، امیرسرتیپ"بنی طرفی"معاون وزیردفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح،"مهدی سنایی"سفیر ج.ا.ایران درروسیه ونمایندگان شرکتهای دانش بنیان حضوریافتند.
pixel