وقتی که ما هوای کسی را نداشتیم، باید شود هوای خدا هم حرام ما

46

شعر خوانی روح الله احمدی با موضوع هوای آلوده در رویداد در حلقه رندان آبان ماه ۹۸

مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
%85
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
pixel