احیای قلمکاری اصیل و سنتی دوران صفوی در مجموعه «بی سان»

318

"بی سان" تولید کننده هنر- دانش بنیان قلمکاری اصیل و نفیس اصفهان بعنوان یکی از صنایع دستی لوکس و فاخر میباشد که چشم انداز خود را "ترفیع جایگاه هنر قلمکاری به مثابه طلای صنایع دستی ایران، تعریف نموده است. www.Be-Sun.ir

۲ سال پیش
# هنر