حامی مالی جشنواره بین المللی موسیقی شیراز با عنوان "اپوس 1" فرانتس شوبرت

55
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب، حامی مالی جشنواره بین المللی موسیقی شیراز با عنوان "اپوس 1" فرانتس شوبرت، فعالیت خود را از سال 1371 آغاز نموده است. این شرکت خط مشی خود را برمبنای ارتقای کیفیت طراحی، ساخت و مصالح مدون نموده است.
SIMF 0 دنبال کننده
pixel