هنر نمایی کوتاه قامت محمد بازوپیشه در برنامه عصر جدید

419
اجرایی که با یه قصه پرمعنی، ثابت کرد، قد و قواره کوتاه کسی، مانع رسیدن به هدف‌های بلند نیست! . محمد بازوپیشه، اولین اجرای قسمت سوم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید #عصر_جدید #احسان_عليخانى #اجرا #قصه #کوتاه قامتان
pixel