آشنایی کلی با متن‌کاوی فارسی‌یار

366
در این ویدئو با اجزای مختلف سرویس متن‌کاوی فارسی‌یار که به ارائه خدمات پردازش متن فارسی می‌پردازد، آشنا می‌شویم. اطلاعات بیشتر در https://text-mining.ir
pixel