آموزش مقدماتی سالیدورکس solidworks- جلسه ششم

168
آموزش مقدماتی سالیدورک solidworks ، آموزش sweept و lofte ، درس کاربرد نرم افزار،آموزش مجازی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید جباریان همدان، رشته مکانیک خودرو
pixel