عصبانیت های ایکر کاسیاس!

213
ایکر کاسیاس معمولا شخصیت آرامی داشت اما گاهی اوقات شدیدا عصبانی می شد که در این ویدئو برخی از خشم های کاسیاس را مرور می کنیم.
pixel