ماهی حلوا سیاه: Parastromateus niger

354

گونه ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger)، از ماهیان باارزش خانواده گیش‌ماهیان در آب‌های جنوب ایران است. بیشتر از پلانکتون‌های جانوری تغذیه می‌کند. همچنین از فیتوپلانکتون‌ها، جلبک‌ها و علف‌های دریایی کفزی، سخت‌پوستان کفزی، تخم و لارو ماهی‌ها و نرم‌تنان در دوره پلانکتونیشان تغذیه می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Parastromateus-niger.html