حضور طالبان در شهر علم و فرهنگ به چه معناست؟ صلح یا ...؟

794

https://www.aparat.com/movafaghiat_1404 لطفا برای حمایت از ما کانال رو دنبال کنید ، ممنونم :-)

pixel