آموزش PLC دلتا(خاموش و روشن یک موتور توسط یک شستی)

1,037

قسمتی کوتاهی از کاملترین مجموعه آموزشی دلتا در ایران با کیفیت HD برای تهیه کامل این مجموعه فیلم + پشتیبانی www.plcpro.ir 09226104937