بازدید مهندس نعمت زاده از غرفه شرکت مواد مهندسی مکرر

427
بازدید مهندس نعمت زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) از غرفه شرکت مواد مهندسی مکرر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در آذر ماه 1395
pixel