معرفی رویداد مدیریت حرفه ای کسب و کار

185

معرفی رویداد مدیریت حرفه ای کسب و کار مدرس عباس نقیبی مشاهده کامل دوره در وبسایت Modirankhallagh.ir

مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
%85
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
مانکن - قسمت 26 (قسمت پایانی)
pixel